Get Adobe Flash player

digitra cloudcomputinglinkedin Ronald Kunneman

Op cloud computing gebaseerde dienstverlening kan via de webbrowser worden benaderd en de gebruiker betaalt opslag en gebruik van computers en applicaties.

Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens, ongeveer zoals stroom uit het elektriciteitsnet.

De cloud (Nederlands: wolk) staat voor het internet en de delen en acties van de applicatie die niet op de machine van de gebruiker plaatsvinden. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is niet verantwoordelijk voor het onderhoud.

De details van de informatietechnologische infrastructuur worden aan het oog onttrokken en de gebruiker beschikt over een “eigen”, in omvang en mogelijkheden schaalbare, virtuele infrastructuur.

Op cloud computing gebaseerde dienstverlening kan via de webbrowser worden benaderd en de gebruiker betaalt opslag en gebruik van computers en applicaties naargelang het gebruik dat hij ervan maakt, doorgaans uitgaande van een vaste hoeveelheid Gb voor een afgesproken maandelijks bedrag met de mogelijkheid tot overschrijding.

Cloud computing wordt in drie categorieën van abstractie verdeeld:

Infrastructure as a Service (IaaS),
Platform as a Service (PaaS),
Software as a Service (SaaS).

Hierbij heeft men bij IaaS de meeste vrijheid en bij SaaS de minste. Recht evenredig heeft men dan ook meer onderhoud en kennis nodig bij IaaS.

Aangezien bij cloud computing de gebruiker geen eigenaar van de gebruikte software is en de diensten betaalt, kan hij grote kosten besparen op de aankoop van software en hardware.